Твори сучасних українських авторів. Проза, поезія. Романи, повісті, оповідання, поетичні збірки.

ЗБІРКИ

З непокритою головою

Антологія творів української жіночої прози

115,00 грн.

Музей покинутих секретів

Родинна сага трьох поколінь

165,00 грн.

Вірші. 1980-2013

Збірка найкращих поетичних творів О.Забужко

110,00 грн.

Польові дослідження з українського сексу

Феміністичний роман О. Забужко

55,00 грн.

Український палімпсест

Розмова з І.Хруслінською

100,00 грн.

Notre Dame d'Ukraine

Л. Українка в конфлікті міфологій

300,00 грн.