Твори сучасних українських авторів. Проза, поезія. Романи, повісті, оповідання, поетичні збірки.