Український Державний Флот в 1917-1919 р.р.

Історія становлення, військово-політичної боротьби та занепаду Українського Державного Флоту.
У пропонованій монографії історика та політолога Ігоря Гриценка висвітлено сутність та масштаби процесів українізації, яка розгорнулася після Лютневої революції 1917 р. на Чорноморському та інших флотах колишньої Російської Імперії, що стало важливою передумовою для формування військово-морських сил незалежної України. Детально розглянуто процес становлення військово-морського флоту і морських інституцій УНР та Української Держави, наведено основні положення тогочасного українського військово-морського законодавства. Багато уваги приділено перебігу військових дій на морі, діям українських матроських загонів у міських боях, та діям окремих українських кораблів, що дозволяє відтворити повну картину революційної боротьби українських моряків за національне самовизначення та утвердження української влади над флотом і на чорноморському узбережжі у 1917-1918 р.р. Для всіх, хто цікавиться сучасною військово-морською історією України. Про автора: Гриценко Ігор Вадимович - магістр політології, автор ряду статей і досліджень з тем військово-морської історії та військової символіки України доби 1917-1921 р.р. у низці періодичних та наукових видань. Вищу освіту здобув у Запорізькому Національному Університеті (2007-2012 р.)