Гуманітарний дискурс

Політика, управління, влада
  Колективна монографія Поняття "політика, управління, влада" у філософському, політологічному та соціологічному дискурсах. Охоплено широке коло проблем, серед яких релятивізм і проблема Іншого, стан державно-конфесійних відносин у сучасній Україні, насильство в політиці, значення власності в соціальній державі, особливості російської пропаганди в ході анексії Криму тощо. авторський колектив: Арабаджиєв Д.Ю., Бедрак Н.М., Блінцова В.О., Борщ К.К., Бурий А.Р., Бурлачук В.Ф., Варинський В.О., Казаков М.А., Капустіна Н.Б., Кіоссе Л.М., Козаченко О.В., Колеснікова Ю.С., Коломієць Ю.Ю., Кройтор А.В., Куцька О.М., Кушерець Т.В., Лісіцин В.В., Луньков А.В., Малінін В.В., Мельниченко А.А., Мусиченко О.М., Надибська О.Я., Наумкіна С.М., Никитченко О.Е., Пальшков К.Є., Смазнова І.С., Стадник С.Є., Сумарокова Л.М., Ханстантинов В.О., Шамша І.В., Яковлев Д.В., Яковлева Л.І. Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів. Одеса, видавничий дім "Гельветика".