Походження слов’янських націй

С. Плохій. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі
Нову книжку одного з найавторитетніших фахівців з історії Центрально-Східної Європи Сергія Плохія присвячено питанню про історичні корені сучасних українців, білорусів і росіян. Монографія охоплює період від хрещення Русі до середини XVIII століття і має за мету підважити усталену традицію розглядати східнослов’янські народи як наперед визначені «предковічні» утворення, перенесені у давнину етноцентричні нації Нового часу. Ідентичність є проектом і завжди перебуває у русі, стверджує це глибоко новаторське, переконливо ревізіоністичне дослідження. Видання юуде цікавим для всіх,  хто вивчає історію слов'янства і цікавиться минулим Східної Європи. Авторизований переклад з англ.: М.Климчук, Т.Цимбал.