Тинченко Я. Від козаків до гусарів

Як було зламано козацькі звичаї у XVIII ст.
IMG_20210420_185405
Опис Тинченко Я. Від козаків до гусарів. Київ: Темпорпа, 2018. 214 с. У книжці Я.Тинченка на основі раніше невідомих документів докладно описано процес ліквідації військово-полкового устрою Слобожанщини та Гетьманщини у другій пол. XVIII століття. ретельно досліджено історію перетворення козацьких формувань на гусарські, пікінерні та карабінерні полки російської регулярної кавалерії. У додатку вперше публікуються табелі полкового майна окремих козацьких полків наприкінці їх існування, наказ про переформування козацьких полків та сотень у карабінерні частини. списки артилерії тощо