Свята Русь

IMG_20200920_181355
Ален Безансон. Свята Русь. Переклад із фанцузької Тараса Марусика Київ. ТОВ Видавицтво "Кліо". 2017. 112 с. У своїй книжці автор намагається знайти відповіді на питання що таке і за яких обставин використовуютьс міфологеми "Свята Русь" "Москва - Третій Рим", "вічна Росія","російська душа". Порушена тема є особливо актуальною в сучасних геополітичних реаліях, в умовах гібриднох війни Росії проти України та світу, яка на думку автора ніколи не припинялася.