Джиджора Є. Гімнографія Київської Русі ХІ-ХІІІ сторіч

IMG_20210413_182854
Опис Джиджора Є. Гімнографія Київської Русі ХІ-ХІІІ сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу: монографія. Одеса: Астропринт, 2018. 480 с. У монографії досліджено закономірності забезпечення зв’язності структурних елементів у літературно-художньому цілому такого популярного гімнографічного жанру літератури Київської Русі як канон мінейного циклу. Книга розрахована на фахівців із середньовічної культури та літератури, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами медієвістики.