Українські губернські з'їзди в Одесі 1917 р.

документи і матеріали
IMG_20230712_152730
Опис Українські губернські з'їзди в Одесі у 1917 році : документи і матеріали / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Історичний фак.;Упоряд. і автор передмови Т. Вінцковський. Вид-во: Бондаренко М. О., 2017. 116 с. У збірці висвітлюється один із важливих періодів нашої історії 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. в Одесі. Тексти підготовлені на основі газетних публікацій та окремих архівних документів і матеріалів, що відтворюють організацію, хід та окремі результати Херсонських українських губернських з’їздів, котрі пройшли в 1917 р. в Одесі. Найповніше події висвітлювалися в періодичній пресі: «Українське слово», «Одесский листок», «Одесские новости» та ін. Особливе місце серед газетних публікацій займають статті М. Гордієвського, опубліковані двома частинами в «Рідному курені». Структура видання побудована за хронологією проведення обох з’їздів. Кожен з документів має свій порядковий номер, який визначався двома чинниками – часом виходу матеріалу та належністю до місця публікації. Обидва Херсонські українські губернські з’їзди стали значними подіями в історії національної революції у південно-західній частині України, а їх рішення суттєво вплинули на динаміку державотворчого процесу.