Савченко В. Анархісти Одеси 1917-1937

IMG_20230302_170524
Опис Савченко В. Анархісти Одеси 1917-1937. Одеса : Астропринт, 2020. – 213 с. У монографії досліджено ґенезу анархістського руху в Одесі в 1917-1929 рр., трагічну долю одеських анархістів у часи сталінських репресій 1929-1937 рр. Автором розглянуто і проаналізовано причини кризи та занепаду анархістського руху, його соціальну базу, політичну практику, організаційні структури, а також особливості «одеського» анархізму. Роботу рекомендовано науковцям і науково-педагогічним працівникам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться історією України.