Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х кн.

IMG_20210416_191044
IMG_20210416_191001
IMG_20210416_191105
Опис Полонська-Василенко Н. Історія України у 2-х кн. Київ: Либідь, 2002. Т. 1. 672 с., Т. 2. 608 с. Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. У вступній статті відтворюється життєвий і творчий шлях дослідниці Н. Полонської-Василенко.