Середа О. Османсько-українська дипломатія

в документах XVII-XVIII ст.
IMG_20230712_152449
Опис Середа, Олександр Григорович. Османсько-українська дипломатія в документах XVII-XVIII ст. : [монографія] / Олександр Григорович Середа, НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Стамбульський ун-т; Наук. ред. Кемаль Бейділлі, Олена Бачинська. Київ; Стамбул : [б.в.], 2018. 174 с. В історико-документальному дослідженні вперше запропоновано широке коло джерел з історії дипломатичних відносин Османської держави з Гетьманською Україною. Зокрема, представлено документи османсько-турецькою мовою, здійснено транслітерацію сучасною турецькою графікою та переклад на українську мову. Документи з османсько-українських взаємин охоплюють період гетьманування Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Юрія Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа Орлика. Заключним меморандумом Пилипа Орлика (французькою мовою з перекладом на українську) щодо двостороннього договору узагальнюється гетьманський період українсько-османської дипломатії. Видання розраховано на істориків, науковців, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться історією України й Туреччини загалом, а також на всіх, хто досліджує історію взаємин Османської держави з Україною козацької доби.