Огієнко І. Богдан Хмельницький

IMG_20230712_153238
Опис Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон) Богдан Хмельницький / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 448 с Цю книгу автор починав писати в Швейцарії, а закінчував у Канаді. Та вперше вона друкується в Україні лише тепер — більш ніж через півстоліття від часу створення. Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державницький і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності. Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.