Новікова Л. Історія етнічних (національних) меншин в Україні

Курс лекцій
IMG_20210429_181252
Опис Новікова Л. Історія етнічних (національних) меншин в Україні. Курс лекцій для студентів факультету історії та філософії. Змістовний модуль 1. Загальна частина. Одеса: ОНУ, 2018. 214 с. У купчі лекцій висвітлюються питання історії формування етнічної структури суспільства в Україні, починаючи з ІХ ст. Приділяється увага передумовам та чинникам цього процесу, розкривається роль представників етнічних меншин у різних сферах суспільного життя, розглядаються проблемні моменти міжнаціонального спілкування.