Мицик Ю., Бажан О. Від трипільців до кіборгів

Коротка історія України
IMG_20210616_170325
Опис Мицик Ю., Бажан О. Від трипільців до кіборгів: Коротка історія України. Вид. 2-е, переробл. Київ: Кліо, 2020. 688 с. У книжці доступно, стисло й цікаво дається всеохопний виклад історії України від найдавніших часів до сьогодення. Починаючи від розселення первісних людей на землях, що колись будуть зватись Україною, автори ведуть допитливого читача через славні та трагічні моменти нашої історії аж до подій, свідками та учасниками яких були і є всі ми. Видання призначене для старшокласників, вчителів та усіх, хто цікавиться історією України та хоче систематизувати свої знання.