Юнг К. Г. Архетип і позасвідоме

IMG_20210423_171223
Опис Юнг К. Г. Архетип і позасвідоме / переклад з нім. Київ: Український письменник, 2014. 400с. У назву збірки вибраних праць одного з найвидатніших вчених ХХ століття, «батька» глибинної, аналітичної психології Карла Ґустава Юнґа винесено ключові поняття, що стали наріжними каменями його вчення, яке справило значний вплив, зокрема на сучасну світову літературу, літературознавство і культурологію. Архетип і колективне позасвідоме — це рушійні сили духовної творчості людства, це ключ до таємниці разючих збігів продукту людської фантазії у представників різних епох, різних націй і рас.