Сенека. Моральні листи до Луцілія

IMG_20210328_170618
Опис Сенека Л. А. Моральні листи до Луцілія / переклад А. Садомора. Львів: Апріорі, 2018. 552 с. Луцій Анней Сенека (бл. 4 до Р. Х. – 65 по Р. Х.) – римський філософ і письменник, видатний представник стоїцизму. У його «Моральних листах до Луцілія» звучать заклики жити у злагоді з природою, несхитно переносити удари долі, йти шляхом постійного духовного вдосконалення. Філософсько-етичні погляди, розвинуті у «Листах» належать до витоків християнської ідеології.