Медальйон: проза київських неокласиків

IMG_20210408_183658
Опис Медальйон: проза київських неокласиків / упоряд. і передмова В. Агеєвої. Київ: Либідь, 2019. 264 с. Київський неокласицизм, один із найцікавіших культурних здобутків українського ХХ століття, зазвичай пов’язують із жанром поетичним. Натомість у нашій книжці подано прозові твори неокласиків — Максима Рильського, Освальда Бургардта (Юрія Клена), Віктора Петрова-Домонтовича. Це здебільшого новели, в яких інтелектуальність — одна з питомих рис неокласичної поетики — поєднується з неоромантичними, символістськими, експресіоністичними елементами. Динамічні, карколомні сюжети, виписані блискучими стилістами, не можуть не захопити будь-якого читача. А схильні до аналітичних роздумів знайдуть у прозі неокласиків багато прихованого між рядками, безліч алюзій — політичних, літературних, біографічних. Для широкого читацького загалу.