Кобилянська О. Огрівай, сонце...

Збірка малої прози українською та німецькою мовами
IMG_20210419_145203
Опис Кобилянська О. Огрівай, сонце... : збірка малої прози ; укр. та нім. м. / Ольга Кобилянська ; упорядкув., вступ. ст. та прим. Я. Мельничук ; пер. нім. Н. Щербань. Чернівці : Букрек, 2011. 400 с. Білінгва До збірки включені як відомі („Юда", „Лист засудженого жовніра до своєї жінки"), так і малознані, невідомі сучасному читачеві твори малої прози 1915-1930-х рр. („Лісова мати", „Щира любов", „Московський гвер", „Путіфара", „Пресвятая Богородице, помилуй нас!", „Жарт", „Пімста" та інші), а також автентична публіцистика міжвоєнного часу, мемуари, літературна критика. Особливістю даної книги є те, що в ній уміщено тексти творів письменниці й німецькою мовою.