Шаповал Ю. Олександр Шумський: життя, доля, невідомі документи

IMG_20210416_191400
Опис Шаповал Ю. Олександр Шумський: життя, доля, невідомі документи. Київ: Україна модерна, Укр. пропілеї, 2017. 742 с. Це перша книжка, присвячена життю, діяльності і трагічний долі Олександра ІІІумського (1890–1946). Колишній соціаліст-революціонер, згодом лідер партії «боротьбістів», а потім член більшовицької партії, народний комісар освіти у 1919 та в 1924–1927 роках, він залишався українським патріотом, часто йшов «проти течії» офіційної політики. Недаремно комуністичний режим доволі рано зробив з нього, за визначенням сучасника, «нелюдину»: спочатку прирік О. Шумського на десятирічне заслання, а потім жорстоко вбив. Видання містить унікальні документи комуністичної спецслужби, а також інші архівні ніколи не друковані джерела. Книга розраована на широке коло читачів.