Коцюбинський М. Листи до О. Аплаксіної

IMG_20210416_191210
Опис Коцюбинський М. Листи до О. Аплаксіної / упоряд В. Панченко. Київ: Критика, 2008. 639 с. Знайомство Михайла Коцюбинського й Олександри Аплаксіної, яке розпочалося 1902 року. Пам’яткою їхніх стосунків лишився один із найзначніших епістолярних циклів Коцюбинського, найбільший кількісно: 335 листів і записок до Олександри. У хронологічному розташуванні їх можна розглядати як своєрідний інтимний щоденник, подекуди близький до духовної сповіді. Листи до Аплаксіної являють читачам повсякденний плин життя Коцюбинського і водночас відслоняють складний світ письменникової уяви та переживань. Том супроведено статтею Михайлини Коцюбинської та докладними, заснованими на скрупульозному аналізі різнорідних джерел (архівні матеріяли, до яких іще не зверталися дослідники, реґіональні періодичні й історико-краєзнавчі видання, студії закордонних науковців) коментарями Степана Захаркіна. Детально відтворено як чернігівське середовище Коцюбинського, так і оточення письменника в Києві, Криму, Львові, Кононівці, у карпатських подорожах, у Львові та Відні, на Капрі. Вперше доказово датовано низку листів без відповідних авторських позначень і деякі відомі світлини Коцюбинського. Проаналізовано паралелі між листами до Аплаксіної і художніми творами Коцюбинського. Так само вперше надруковано частину ілюстративного матеріялу.