Модерністи Одеси: альбом

від нонконформізму 1960-х до сьогодення
IMG_20210415_185407
Опис Модерністи Одеси : від нонконформізму 1960-х до сьогодення : альбом / Авт. вступ. ст. : О. Федорук, В. Цюпко, В. Басанець. – Київ, 2014. 320 с. : ілюстр. Текст укр., анг. Містить близько 400 ілюстрацій – фото, твори художників, які супроводжує коротка біографічна довідка про автора. Альбом охоплює півстолітній період розвитку одеського модернізму (1960-і – 2014 р.) – виникнення андеграундного руху, що оформився у неофіційний напрямок нонконформізму 1960-і – 1980-і роки. Автори вступних статей до альбому – мистецтвознавець, редактор журналу «Образотворче мистецтво» Олександр Федорук (Київ), одеські художники Володимир Цюпко та Валерій Басанець дають стислий виклад історії другої хвилі одеського авангарду, проводять паралелі між одеським модернізмом другої половини ХХ ст. та російським і українським авангардним рухом першої чверті ХХ ст.