Пасічний А. Від макаронів до графічного дизайну

Лекції з основ графічного дизайну : навчально-методичний посібник.
IMG_20210526_185027
Опис Пасічний А. Від "макаронів" до графічного дизайну. Лекції з основ графічного дизайну : навч.-метод. посібник. Одеса : [Друк Південь], 2016. 224 с. У посібнику наведена стисла історія виникнення та розвитку прикладної графіки та історія виникнення писемності і шрифтової графіки. Також у розділах докладно поданий матеріал, який знайомить читача з характеристиками графічних засобів, кольорознавством, композиційними закономірностями формоутворення та методологічними прийомами графічного дизайну. Автор посібника, Анатолій Пасічний, у минулому викладач-практик художньо-графічного факультету Південно-українськогго державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. Загальна тематика навчальних тем була цілком спрямована на розробку графічної візуальної інформації, оскільки вона в останні десятиліття стала чи ненайактуальнішою в сучасному суспільстві. Посібник розрахований для учнів, студентів та викладачів спеціальних навчальних закладів, а також для слухачів комп'ютерних курсів з дисципліни "графічний дизайн".