Форманова С. Інвективи в українській мові

IMG_20210413_182344
Опис Форманова С. Інвективи в українській мові. Київ: Видав. дім Дм. Бураго, 2012. 336 с. У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в гендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угруповань, а також проаналізовано причини вживання інвективи. Монографію адресовано спеціалістам у галузі лінгвістики, літературознавства, викладачам, аспірантам, студентам вищих закладів освіти, усім, хто цікавиться функціонуванням, новими явищами в розвитку української мови.