Сучасна українська мова

Підручник / за ред. О.Д.Пономарева.
IMG_20210423_170502
Опис Сучасна українська мова. Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін.; за ред. О.Д.Пономарева. Київ: Либідь, 2008. 488 с