Мова: класичне-модерне-постмодерне

IMG_20210413_182736
01_28512
02_27954
Опис Мова: класичне-модерне-постмодерне / Нац. університет "Києво-Могилянська академія"; відп. ред. В. Ожоган. Київ: Дух і Літера, 2017. 274 с. Журнал "Мова: класичне – модерне – постмодерне" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики. Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". З 2015 р. журнал виходить раз на рік.