Крупеньова Т. Функції власних назв у драм. творах Л. Українки

IMG_20210429_182211
Опис Монографія. Одеса: Астропринт, 2004. 159 с. У монографії проаналізовано онімічний простір драматичних творів Лесі Українки. Власні назви розглянуто не за їх розрядами, а за їх сукупностями у межах кожного окремого твору. Виявлено зміни та динаміку використання власних назв у драматичній творчості письменниці. Висвітлено форми та способи участі власних назв у сотворенні художнього цілого - драматичного твору. для мовознавців, аспірантів, студентів-філологів.