Булатецька Т. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці

Підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ.
IMG_20210429_182715
Опис Булатецька Т. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці: Підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ. ВІнниця: Нова книга, 2004. 176 с. У підручику “Теорія і теоретизація у лінгвістиці” аналізуються ос­новні концепції сучасних лінгвістичних течій. У рамках виділених на­прямків розглядаються як існуючі теорії, що відстояли своє право на існу­ван­ня, так і нові, що формують наукову перспективу в лінгвістиці. Семантична, етнолінгвістична та морфосинтаксична теорії ха­рак­те­ри­зу­ють­ся з позиції антропологічної точки зору. Теоретичні положення про­ілю­с­т­ро­вані відповідним комплексом вправ та практичних завдань. Підручник рекомендується студентам філологічних спеціальностей.