Боронь О. Поет і його проза (про творчість Т. Шевченка)

Генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчості.
Збірка статей.
IMG_20210419_145811
Опис Боронь О. Поет і його проза. Генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчості. Збірка статей. Київ: Критика, 2015. 344 с. У книжці київського науковця, завідувача відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Олександра Бороня зібрано статті, в яких проаналізовано деякі засадничі образи Шевченкової поезії, їхню структуру, семантику і типологію, розглянуто окремі аспекти генези та поетики його прози, контекст й інтертекстуальні зв’язки повістей, досліджено маловивчені сторінки рецепції творчости поета та історії шевченкознавства, а також стан і перспективи сучасних шевченківських студій.