Баган М. Категорія заперечення в українській мові

IMG_20210413_182235
Опис Баган М. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичний та етнолінгвістичний вияви: монографія. Київ: Видав. дім. Дм. Бураго, 2012. 376 с. Монографія репрезентує нову спробу комплексного функціонально-семантичного аналізу категорії заперечення в сучасній українській мові. Заслуговує схвалення передусім намагання авторки відійти від вузького формально-граматичного витлумачення заперечення й охопити всі вербальні (і навіть невербальні) вияви цієї мисленнєво-мовленнєвої категорії.