Єфремів С. Бої на Карпатській Україні 14-15 березня 1939 року

IMG_20210412_190843
Опис Єфремів С. Бої на Карпатській Україні 14-15 березня 1939 року. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. 95 с. В історико-мемуарній серії "Звитяжці" (упорядник серії І. Монолатій) кн. 13 друкуються спогади головнокомандувча Національною обороною Карпатської України "Карпатська Січ" Сергія Єфремова про маловідомі та невідомі факти з історії існування незалежної й суверенної держави Карпатська Україна, а також зібрані автором згадки про ці події в європейській пресі. У вступній статті академіка НАНУ М. Мушинки йдеться про життя С. Єфремова. Видання призначене для істориків, краєзнавців, широкого загалу читачів, зацікавлених у вивченні історії України ХХ ст. Друкується за виданням: С. Єфремів. Бої 14-15 березня 1939 року н Карпатській Україні. Зб. "за державність". Том. ХІ. Торонто. 1966 р.