Сокирко О. На варті булави

Опис Сокипко О. На варті булави. Київ: Темпора, 2018. 184 с. Пропоновану книгу присвячено одному з найяскравіших явищ у мілітарній культурі козацької доби - гетьманському надвірному війську. Автор веде детальну оповідь про історію зародження надвірних формувань, їх організацію, комплектування, жалування, озброєння та одяг. Перед читачем постає яскрава картина побуту гетьманських гвардійців, їхньої участі у війнах і повсякденні гетьманського двору. Дослідження допованюють сучасні рекосрукції одностроїв, спорядження та озброєння гетьманських гвардійців, уперше відтворені на основі тогочасних зображень і документів. Видання розраховане на науковців, студентів і широке коло шанувальників історії українських збройних сил.